Behandelingen


Een basisbehoefte van de mens is communicatie. Iedereen wil zich kunnen uiten, contacten leggen en door de ander begrepen worden. Daarom is in de logopedie de communicatie hét aandachtspunt.

Communicatie kunnen we onderverdelen in de volgende gebieden:
> Stem
> Spraak
> Taal
> Adem
> Onvloeiendheid
> Mondgewoonten
> Eten en drinken

Heeft u vragen of problemen met betrekking tot de hierboven genoemde onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op.