Home  >   Behandelingen  >  Taal

Taal


Taal bestaat zowel non-verbaal als verbaal. Het is met ons verweven al bij onze geboorte. Bij de meeste mensen gaat de ontwikkeling van taal als vanzelf; de woordenschat, de zinsbouw en communicatie. Bij sommige kinderen komt de taal niet goed op gang en dat kan door allerlei factoren komen. Als er een taalprobleem is, kunnen er ook problemen in de sociaal- emotionele ontwikkeling ontstaan. Het is belangrijk voor de mens om zich te kunnen uiten door middel van taal, of dit nu non-verbaal of verbaal gebeurt. Een taalprobleem kan zich ook bij volwassenen voordoen.

Klacht:
- Taalontwikkeling bij kinderen: het begrijpen van taal, de woordenschat is beperkt (begrijpen/produceren).
- Moeite hebben met het maken van zinnen, het navertellen van een verhaal, taal kunnen afstemmen op de luisteraar.
- Meertaligheid: taalzwakte in de eerste taal en ook in de tweede verworven taal.
- Afasie: verlies van taal na een hersenbloeding/hersenbeschadiging
- Dysfasie: probleem in het vormen van woorden en zinnen, maar zonder problemen in het denken.


Heeft u vragen of problemen met betrekking tot het hierboven genoemde onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.Ga naar: Behandelingen  |  Home